מחירון קפיצה

גילאי 5 ומעלה

שעת קפיצה ראשונה – 55 ₪

תוספת קירות טיפוס לשעה

(סניף כפר-סבא) – 10 ₪
כל שעת קפיצה נוספת – 5 ₪
כרטיסייה של 10 קפיצות – 450 ₪
גרביים מונעות החלקה – 7 ₪

גילאי 2-5

שעת קפיצה ראשונה – 55 ₪ (במתחם נפרד)

  • הכניסה למתקן כל שעה עגולה
  • הכניסה למתחם היא מגיל 2 ומעלה
  • הורה מלווה שאינו קופץ, לא משלם.

התשלום הוא עבור הקופצים בלבד.