אישור קפיצה

על מנת לעשות שימוש במתקני הפארק, כל משתמש נדרש למלא את פרטיו בטופס אישור הקפיצה. רק מי שמעל גיל 18 רשאי למלא ולאשר את הטופס בין אם זה עבור עצמו או עבור קטינים המעוניינים להשתמש במתקני הפארק. בתום מילוי הטופס, עותק שלו יישלח לכתובת המייל בצורה אוטומטית.